Eko Energi  Experten

Braskaminer

Pelletskaminer

Spisar

Insatser

Stålskorsten

Pelletsbrännare

Solfångarsystem

Vattenmantlade kaminer

Installation

Rådgivning

Kontakta oss

Karta till butik

Lasta ner brochyrer

En öppen spis er mysig, men har noll verkningsgrad. Installera en effektiv insats och få en verkningsgrad på 75 till 80%. Installationen är enkel och snabb.

Vi har et 50 talls insats modeller från EuroFire samt några från Morsö, Kaminexperten och Hwam

Heat Design. Vi skreddarsyr också insatser efter dina mått, och vi kan även tilverka gjenomgåande insatser för plassering mellan två rom.

Varmt välkommen till ett samtal om hur Ni kan spara på el!

Tänk på miljön, elda med ved!

 

                                        

 

Energikassetten är som en trollerilåda!                                                          

                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                          

Öppna spisen

Den levande elden har sedan urminnes tider varit den avkopplande samlingspunkten för familj och vänner. Det är både rogivande och värmande att betrakta lågornas spel. Däremot upplevs det som tröttsamt att ideligen behöva lägga in ved. Bränslet förbrukas snabbt i den öppna eldstaden och återger endast en bråkdel av energin i form av strålningsvärme. Den mesta energin försvinner med rökgaserna ut genom skorstenen. Den öppna spisen suger ut mellan 500-800 m3 varm rumsluft per timme. Denna luft måste naturligtvis ersättas, vilket sker med kall luft utifrån som tränger in genom springor i fönster och dörrar etc. Energiförlusten blir därför i regel större än den energi du får ut av brasan. Dessutom skapar den höga luftomsättningen golvdrag och kyla.

Energikassetten är den suveräna lösningen

Med Energikassetten inmonterad i den öppna spisen räcker veden betydligt längre och du får en kontrollerad, långsam och mycket effektivare förbränning. Den enda rumsluft som förbrukas är den som går åt till själva förbränningen 15-20 m3 per timme. Spisinsatsen ger en effekt på mellan 4 till 15 kw vilket betyder att du klarar av att värma upp en bostadsyta på 120-150 kvm beroende på hustyp. Därmed blir vedeldning billigare än både el och olja. Vi har exempel på kunder som klarar hela sitt uppvärmningsbehov med Energikassetten. Använder du den enbart för trivsel, så kan du trots det tjäna in investeringen redan under de första åren. Energikassetten ger dig god beredskap mot höjda energiskatter och besvärliga elavbrott.

Så här fungerar Energikassetten

För att avge mesta möjliga energi till uppvärmningen, tvingas rökgaserna gå ca 1,5 meter innan de lämnar Energikassetten. Verkningsgraden ligger på 70-80% i denna moderna spisinsats. Rökgasfunktionen skiljer avsevärt Energikassetten från den öppna spisens enkla konstruktion som mest är till glädje för kråkorna. Den öppna spisen ger även en ofullständig förbränning och bidrar därmed till onödiga utsläpp som påverkar miljön negativt.

Energikassetten och naturlagarna

Luftcirkulationen fungerar helt enligt naturlagarna. När kassetten används, värms luften upp i luftkanalerna som omger brännkammaren. Därmed startar cirkulationsprocessen. Rumsluften strömmar (sugs) in under kassetten, värms upp och sprutar tillbaka ut i rummet från de övre luftkanalerna med en temperatur kring 200 grader. (Ungefär samma temperatur som kommer från ugnen i köksspisen då denna används). Även runt om kassetten erhålles cirkulation. Denna luftcirkulationsström håller en lägre temperatur ca 70-80 grader. Den varma luften stiger snabbt mot taket (se illustration) och sprider sig effektivt även till andra rum.

Justerbar effekt

Brasans effekt justeras med det steglösa luftinsläppet med vilket man kontrollerar syretillförseln till förbränningen. Energikassetten har ett automatiskt spjäll som styr rökgasvägen. När dörren öppnas, öppnar automatspjället så att rökgaserna går direkt ut i skorstenen. Därmed undviks att röken kommer in i rummet.

Grilla i kassetten

Vill ni grilla i kassetten? Detta är möjligt när kassetten har dörren öppen. Då blir funktionen delvis som en öppen spis.

 

 

Hwam Heat Design

 

Billig kassett gjutjärn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko Energi Experten, Aplagården, Velinga, 52292 Tidaholm, Tel.: 0707-104092, Öppet Mån. - Fre.- 10-19, Lör. och Sön.: 11-14